Nieuwstaete Advocaten kan uw belangen behartigen binnen de onderstaande rechtsgebieden:


Arbeidsrecht
Wij staan werkgevers of werknemers bij wanneer zij te maken hebben met een geschil op de werkvloer.

Bestuursrecht
In het bestuursrecht assisteren wij bij vragen over bijvoorbeeld milieuvergunningen of ruimtelijke ordening.

Erfrecht
Wij hebben ervaring met het afhandelen van complicaties bij erfopvolging of nalatenschap.

Familierecht
U krijgt onze volledige aandacht bij zaken die draaien om een echtscheiding, het vaststellen van alimentatie of de toewijzing van ouderlijk gezag.

Huurrecht
In het huurrecht draait het om zaken tussen huurder en verhuurder en zowel om bedrijfsruimte als om woonruimte.

Ondernemingsrecht
We adviseren bedrijven over alle facetten van het ondernemingsrecht onder ander inhoudende contracten, zakelijke transacties, licenties en franchise.

Strafrecht
De beklaagde in een strafzaak heeft goede verdediging aan zijn of haar zijde nodig. Wij staan een beklaagde met raad en daad bij.

Vreemdelingenrecht
Wie wil immigreren naar of naturaliseren in Nederland is geholpen met een advocatenkantoor dat dit proces al vaker heeft begeleid.