Selecteer een pagina

Burgerlijk recht

Het burgerlijk recht is een breed rechtsgebied. Het burgerlijk recht regelt onderlinge verhoudingen tussen personen (natuurlijke personen en rechtspersonen). Het burgerlijk recht is in veel verschillende wetten geregeld en bevat regels over veel verschillende onderwerpen. Bij het burgerlijk recht kan je denken aan de volgende rechtsgebieden.

Arbeidsrecht

Het arbeidsrecht is een breed rechtsgebied dat gaat over alle regels en wetten met betrekking tot werkgevers enerzijds en werknemers anderzijds. Zo heb je diverse geschillen tussen werknemer en werkgever. De regels in het arbeidsrecht zijn dynamisch, waardoor werkgevers en werknemers over allerlei zaken onderling afspraken kunnen maken. De gemaakte afspraken mogen echter niet in strijd zijn met de dwingende wettelijke regels van het arbeidsrecht. Om deze redenen is het te adviseren om een specialist in te schakelen wanneer een arbeidsrelatie wordt aangegaan, of wanneer een arbeidsconflict ontstaat.

Ondernemingsrecht

Het ondernemingsrecht kan bijvoorbeeld gaan over conflicten inzake contracten en zakelijke transacties. Wij begeleiden zeer uiteenlopende ondernemers, die onder meer actief zijn in vastgoed, financiële dienstverlening, horeca, zorg en onderwijs. In het geval dat wij een bepaalde specifieke deskundigheid niet hebben, dan kunnen wij een deskundige bij jouw zaak betrekken.

Nieuwstaete Advocaten kan je adviseren bij bijvoorbeeld het opstellen van:

 • Algemene voorwaarden
 • Maatschap-, commanditaire vennootschapscontracten

Huurrecht

In het huurrecht draait het om zaken tussen verhuurder en huurder. Dit hoeft niet perse een woonruimte te betreffen, maar het kan ook gaan om bedrijfslocaties of ander vastgoed. In het huurrecht is een juridische basis onmisbaar. Het ondertekenen van huurcontracten en de daarbij behorende voorwaarden zijn bedoeld om duidelijkheid te creëren over de rechten en plichten tussen partijen bij een huurovereenkomst.

Wij kunnen je in diverse gevallen bijstaan: in kwesties van woonruimtes, bedrijfslocaties, winkelruimtes en allerlei ander vastgoed. Wij beschikken over veel kennis en ervaring en zetten jouw belang op de eerste plaats.

Wij helpen je graag bij onder andere:

 • Huurincasso
 • Ontruimingsprocedures
 • Onderhandelingen over het opstellen of beëindigen van huurcontracten

Erfrecht

Een erfenis afhandelen is een zaak waar emoties vaak een hoofdrol spelen. Door een testament of door de geschiedenis van een familie kunnen vaak gecompliceerde persoonlijke, juridische en zakelijke problemen ontstaan.

Vooral als er een conflict dreigt, kan je het beste zo snel mogelijk een specialist inschakelen. Wij kunnen helpen om escalatie te voorkomen en de erfenis zo snel mogelijk af te wikkelen. Je kunt ons benaderen wanneer je vragen hebt over onder andere de volgende zaken en procedures: geschillen over de omvang en waarde van een nalatenschap, de geldigheid en gevolgen van een testament, onterving, wie er erfgenaam is en erven van een stiefouder.

Op onderstaande onderdelen van het erfrecht kan de advocaat je van dienst zijn:

 • Executeren
 • Testament
 • Legaat

Incassorecht

Het komt voor dat je als ondernemer er niet aan ontkomt dat een deel van je debiteuren niet, of niet op tijd, je facturen voldoet. Wij lossen het graag voor je op als je tegen problemen aanloopt door snel en doortastend te handelen. Jouw debiteur zal benaderd worden op de correcte wijze, volgens de regels die door de Nederlandse Orde van Advocaten zijn voorgeschreven.

Wij reageren snel en wij zijn ook bewust van welke mogelijkheden er zijn zodra een debiteur weigert zijn factuur te betalen. Deze mogelijkheden communiceren wij met jou en wij houden je altijd op de hoogte van de stand van zaken.

Jouw voordelen bij het inschakelen van Nieuwstate Advocaten zijn:

 • Incasseren zonder tijdsverlies
 • Incasseren via een beschermde derdengeldenrekening
 • Incasso zonder procederen
 • Beslag laten leggen behoort tot de mogelijkheden
 • No cure no pay

Is jouw situatie iets anders dan de hierboven omschreven rechtsgebieden en omstandigheden? Neem dan vrijblijvend contact op met ons kantoor om de mogelijkheden te bespreken.