Selecteer een pagina

Algemene praktijk

Onder de algemene praktijk vallen onder andere de rechtsgebieden burgerlijk recht, bestuursrecht en strafrecht.

Burgerlijk recht

Het burgerlijk recht, ook wel bekend als civiel recht of privaatrecht, is een breed rechtsgebied. Het burgerlijk recht regelt onderlinge verhoudingen tussen personen (natuurlijke personen en rechtspersonen). Het burgerlijk recht is in veel verschillende wetten geregeld en bevat regels over veel verschillende onderwerpen. Het burgerlijk recht kan over veel verschillende onderwerpen gaan.

Bestuursrecht

Het bestuursrecht regelt de werk- en handelswijzen van bestuursorganen in het vervullen van hun bestuurlijke taken in relatie tot natuurlijke personen en rechtspersonen. Het bestuursrecht beschrijft daarbij de regels waar de overheid zich aan moet houden bij het nemen van beslissingen en/of besluiten, maar ook de bestuurlijke procedures die de burgers ter beschikking staan, zoals bezwaar en beroep.

Daardoor heeft niet alleen de overheid te maken met het bestuursrecht, maar hebben ook bedrijven, zelfstandigen, burgers en andere soorten organisaties te maken met de regels die komen kijken bij het bestuursrecht. Het team van Nieuwstaete Advocaten staat je graag bij in het proces en ondersteunt je hierbij. Wij gaan samen met je aan de slag en kijken wat we voor jou kunnen doen. Vaak is het zo dat er meer mogelijk is dan je denkt. Met onze brede ervaring en ons doelgerichte instelling weten wij onze cliƫnten altijd tegemoet te komen.

Vreemdelingenrecht

Naast het bestuursrecht kan Nieuwstaete Advocaten je ook bijstaan op het gebied van vreemdelingenrecht. Het vreemdelingenrecht is onderdeel van het bestuursrecht. Vreemdelingenrecht gaat over de rechten en plichten van mensen die geen Nederlander zijn. De wet beschouwt iemand die niet de Nederlandse nationaliteit bezit, of een nationaliteit die daarmee wordt gelijk gesteld, als een vreemdeling.

Wij hebben ruime ervaring (28 jaar) op het gebied van bijvoorbeeld machtigingen tot voorlopig verblijf (MVV-aanvragen). Je wordt altijd bijgestaan door een ervaren en deskundige advocaat, die gespecialiseerd is op het gebied van vreemdelingenrecht. Ons kantoor heeft ervaring op het gebied van advies en procedures in tal van vreemdelingenrechtelijke kwesties. Ons kantoor biedt in al deze gevallen rechtsbijstand. Ook indien je een afwijzing van de IND hebt ontvangen, kan ons kantoor je bijstaan in de bezwaar- en/of beroepsprocedure. De aanvraag om toelating tot Nederland valt niet onder gefinancierde rechtsbijstand (pro deo).

Strafrecht

Het strafrecht is een geheel aan rechtsregels, waarin is vastgelegd welk gedrag strafbaar wordt gesteld, welke straffen dit gedrag tot gevolg hebben en via welke wegen strafoplegging gerealiseerd kan worden. Nieuwstaete Advocaten kan je bijstaan in verschillende soorten strafzaken.

 

Is jouw situatie iets anders dan de hierboven omschreven rechtsgebieden en omstandigheden? Neem dan vrijblijvend contact op met ons kantoor om de mogelijkheden te bespreken.